AANPAK

MISSIE

Mijn missie is om jou te inspireren om beter te presteren. Door betekenisvol leren en ontwikkelen wil ik jou verder brengen en helpen jouw werk beter te doen.

Dit realiseer ik in mijn training en coaching door:

 • het geven en creëren van positieve energie
 • door het uitwisselen van mijn kennis
 • én het ondersteunen van jouw prestaties.

Met de 3 E ‘s zorg ik dat dit ook effectief gebeurt.

DE THEORIE VAN LEREN EN ONTWIKKELEN

Leren en ontwikkelen op de werkvloer bestaat grofweg uit 2 onderdelen:

 1. Formeel leren door bijvoorbeeld traditioneel onderwijs, een training of het lezen van een boek.
 2. Informeel leren doordat je ervaring opdoet in de praktijk; jouw dagelijkse werk, het oplossen van problemen, ontvangen van feedback, het leren van fouten, enzovoort. Informeel leren is ook leren van “anderen”; kennisuitwisseling en interactie met mensen uit jouw directe omgeving.

KENNISUITWISSELING EN PRESTATIEONDERSTEUNING

In mijn aanpak maak ik de connectie tussen formeel en informeel leren. Ik noem dat Kennisuitwisseling en Prestatieondersteuning.
Tijdens mijn 12 jaar als trainer/coach heb ik ervaren dat het hoogste opleidingsrendement ontstaat door de twee onderdelen met elkaar te integreren .

Zo ziet de connectie eruit in mijn aanpak

Formeel leren; het fundament van ieder leer- en ontwikkeltraject
Formeel leren is de basis van ieder leer- en ontwikkeltraject, maar krijgt niet altijd de aandacht die het verdient. Net zoals je geen huis bouwt zonder bouwplan of gaat rijden zonder rijbewijs, begin je je leer- en ontwikkeltraject niet zonder een goede training.

 • In trainingen leggen we het fundament voor het opleidingsrendement. We behandelen 1 of meerdere trainingsonderwerpen, oefenen, ervaren, bespreken praktijkopdrachten, delen ervaringen en leren van elkaar. Door toepassing van de 3 E’s hebben mijn trainingen van zichzelf al een hoog opleidingsrendement. Het geleerde uit de trainingen kan direct worden toegepast in de praktijk. Koppeling van de trainingen aan coaching en/of de evaluatie van de dagelijkse praktijk zorgt voor een nog hoger opleidingsrendement.


Informeel leren

 • Coaching bouwt in de meeste gevallen verder op het fundament. Met 1-op-1 gesprekken en ‘coaching on the job’ geven we verdieping aan de basis die in de training is gelegd. Mijn inzet is erop gericht dat degene die ik coach een aantal concrete prestaties levert en tegelijkertijd leert. In sommige gevallen staat een coachingstraject op zichzelf. De manier van werken is echter gelijk.
 • In het dagelijkse werk ben je zelfstandig bezig, maar vanuit de training en coaching krijg je gericht leerpunten, voorbereidings- of praktijkopdrachten mee.
  Het informele leren is dus eigenlijk ‘gestuurde zelfwerkzaamheid’. “Leren door te doen”.

De ervaringen uit formeel leren en informeel leren evalueren we en sturen we bij indien nodig.

DE 3 E’S

Om mijn missie te realiseren staan de 3 E’s in alles wat ik doe centraal. Het zorgt ervoor dat jij als deelnemer uiteindelijk met het geleerde iets doet, iets achterwege laat of iets onthoud.

 • Educatie
 • Entertaiment
 • Empowerment

Educatie is de inhoud, datgene wat je leert.
Entertainment is de manier waarop ik de inhoud overbreng zodat je de aandacht vasthoudt. Entertainment maakt het leuk. Ik inspireer jou, daag jou als deelnemer uit, zet je aan het denken, geef opdrachten, spoor je actief aan, maak je nieuwsgierig, laat je onderzoeken en experimenteren en laat je het geleerde ‘ervaren’ en erop reflecteren. Entertainment en Educatie vormen geen tegenstelling; entertainment is waarschijnlijk de meest effectieve manier van leren en ontwikkelen.
Door mijn aanpak laat ik jou ondervinden dat leren en ontwikkelen leuk is. Dit zorgt ervoor dat je gemotiveerder en enthousiaster bent waardoor jouw ontwikkeling en leerresultaten omhoog gaan. Dat is empowerment. Je krijgt nieuwe energie, praktische inzichten en handvatten. Je kunt er meteen iets mee in de dagelijkse praktijk. Je groeit als professional en zal beter presteren.

NAUWE AFSTEMMING MET DE OPDRACHTGEVER

Voorafgaand aan een coachingstraject of training heb ik altijd een gesprek met de opdrachtgever.  In het gesprek bepalen wij welke concrete resultaten er moeten worden behaald en welke trainings- of coachingsinzet daarvoor nodig is. Tussentijdse terugkoppeling is ook onderdeel van mijn aanpak. Mijn inzet eindigt altijd met een slotgesprek met de opdrachtgever en de medewerker.

ARRANGEMENTEN

Trainingen en coachingstrajecten kunnen als losstaande modules door mij worden verzorgd. In overleg kunnen we de modules ook aan elkaar koppelen in het kader van ‘blended’ leren of omdat thema’s aanvullend kunnen zijn. Wat je ook kiest; ik wil jou of jouw organisatie effectief laten leren met een hoog opleidingsrendement.

Benieuwd hoe we jou of jouw organisatie effectief kunnen laten leren met een hoog opleidingsrendement?

Laten we daar eens over praten tijdens een kop koffie! Of neem gerust contact op met mij: 06-27 11 78 78

Scroll naar boven