INDIVIDUELE COACHING

INDIVIDUELE COACHING

Naast mijn trainingen en coaching van teams, begeleid ik individuele medewerkers die via een intensief coachingstraject betere teksten of presentaties willen maken.

De 3 E’s vormen ook bij individuele coaching het uitgangspunt. Op basis van inhoud inspireer ik jou. Dit leidt tot concrete resultaten die je kunt toepassen in de dagelijkse praktijk. Dat is inspireren om te leren en daardoor beter te presteren.
Individuele coaching kan onderdeel zijn van van ‘blended leren’ of van een arrangement; het is dan een aanvulling op de teamcoaching. Vaak gaat het om zeer gewaardeerde specialisten waarin de organisatie graag investeert.

Een aantal zaken dat vaak terugkeert in deze coaching:

  • meer leren schrijven en spreken vanuit het perspectief van de ‘ontvanger’
  • zicht krijgen op het eigen werkproces; schrijven of presenteren
  • gestructureerd schrijven, spreken en presenteren
  • heldere argumentatie opzetten
  • hoofd- en bijzaken onderscheiden
  • kernachtig leren formuleren
BEELDMERK COACHING - kopie

‘COACHING ON THE JOB’

Mijn coachingsaanpak typeert zich als ‘coaching on the job’. We nemen het eigen werk als uitgangspunt en geven daardoor inhoud aan inspireren, leren en presteren. Mijn inzet is erop gericht dat degene die ik coach een aantal concrete prestaties levert en tegelijkertijd leert. De prestaties zijn een tekst of een presentatie. ‘Coaching on the job’ wordt tijdelijk een vanzelfsprekend onderdeel van het dagelijkse werk van degene die ik coach en geen traject ernaast.

Wij werken dan ook aan een aantal concrete teksten of presentaties die representatief zijn voor de rol van degene die ik coach binnen de organisatie. Ik maak daarbij steeds het perspectief van een tekst of presentatie duidelijk aan de gecoachte: aan welk resultaat moet de tekst of de presentatie bijdragen, voor wie en op welk moment?

De ‘coaching on the job’ draagt sterk bij aan de persoonlijke effectiviteit van degene die ik coach omdat ik ook steeds methodiek en werkwijze benoem. Daardoor ontstaat er tijdens de coaching een hoog leereffect en kan de gecoachte zichzelf in de toekomst sturen op deze punten.

DENK- EN MAAKWERK

Mijn coaching is geheel gericht op het opleveren van resultaten: een combinatie van denk- en maakwerk. Dat is een andere dynamiek dan coaching waarbij inzicht en proces centraal staan. De kern van het traject bestaat uit de sessies met degenen die ik coach. Focusontwikkeling en vasthouden aan focus staan daarin centraal.

BASISTRAJECT

Een basis-coachingstraject kent voorbereidingstijd, lezen en beoordelen van stukken, etc. en werksessies van ongeveer 2 uur. Het aantal van 2 uur is gebaseerd op mijn ervaring dat in die tijd een werkelijke stap in het denk- en schrijfproces kan worden gezet. Bovendien raakt hetgeen de gecoachte leert ook werkelijk verankerd in zijn of haar toekomstige werkprocessen. Door mijn intensieve aanpak realiseren we dat degene die ik begeleid beter presteert in zijn of haar communicatievaardigheden en deze ook blijvend op een hoger niveau weet te houden.

NAUWE AFSTEMMING MET OPDRACHTGEVER

Mijn coaching begint met een gesprek met de opdrachtgever en degene die ik coach. In het gesprek bepalen wij welke concrete resultaten degene die ik coach moet opleveren en bepalen wij de benodigde coachingsinzet. Tussentijdse terugkoppeling is ook onderdeel van mijn aanpak. Mijn inzet eindigt altijd met een slotgesprek met de opdrachtgever en de medewerker.

PERSOONLIJK OF ONLINE

Individuele coaching kan ook online gevolgd worden. Online coaching heeft dezelfde insteek als persoonlijke coaching. We ontmoeten elkaar alleen in een online omgeving zoals Zoom of Microsoft Teams. Je ontvangt hiervoor een uitnodiging, waarmee je kunt inloggen via je computer, app, smartphone of tablet.

Scroll naar boven