MARTIN VAN HOFWEGEN

WIE IS MARTIN VAN HOFWEGEN?

ACHTERGROND, OPLEIDING EN WERKERVARING

Martin is geboren en getogen in Ede waar hij zijn VWO-diploma heeft behaald. Met een passie voor economie heeft hij daarna achtereenvolgens de H.E.A.O, de accountancyopleiding van de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten (NOVAA) en de post HBO opleiding ‘Controlling’ met goed gevolg afgelegd.
Na een aantal jaren werkzaam te zijn geweest in de accountancy is hij overgestapt naar het bedrijfsleven. Daar heeft hij ruim 8 jaar voor Profile Tyrecenter en gelieerde bedrijven gewerkt. Na deze periode is Martin gaan werken bij ’s Heeren Loo, in Nederland de grootste aanbieder van zorg voor mensen met een beperking.

Als ervaren financial heeft Martin als vrijwilliger, voor zijn werkgevers en voor individuele opdrachtgevers talloze projecten, workshops en trainingen verzorgd. Daar is zijn andere passie ontstaan: Trainen en Coachen.

Vanaf 2021 is Martin eigenaar van Van Hofwegen Training & Advies en geeft daar op energieke wijze vorm aan zijn passies. Vanuit zijn eigen bedrijf verzorgt hij trainingen, coaching- en advieswerkzaamheden. Ook kan Martin als dagvoorzitter worden gevraagd.

Martin is getrouwd, vader van 2 zoons en dierenliefhebber (hond en kat).

ERVARING

Ervaring van Martin
Naast zijn ruime finance-ervaring (bijna 25 jaar, accountancy, controlling, manager) heeft hij diverse rollen vervuld zoals trainer, adviseur, projectleider en programmamanager, maar ook dagvoorzitter. Martin heeft ruim 14 jaar ervaring in het werken met groepen en het geven van trainingen en advies. Zowel naast als tijdens zijn dienstverband bij ’s Heeren Loo.

Voor de ’s Heeren Loo zorggroep is Martin betrokken geweest bij grote projecten (onder andere het 2-jarig nazorgtraject ECD) en hij heeft in die functie tientallen workshops en trainingen gegeven. Daarnaast heeft hij voor individuele opdrachtgevers en als vrijwilliger nog tientallen workshops, trainingen en tekstcoachtrajecten verzorgd.

De workshops en trainingen hadden veelal als onderwerp: idee-ontwikkeling, samenwerking binnen teams, optimalisatie van samenwerking in het algemeen en (door)ontwikkelen van vaardigheden van deelnemers.

Martin is gevraagd om in 2021, 2022 en 2023 de door Van Hofwegen Training & Advies ontwikkelde tweedaagse training ‘inzicht in finance’ te verzorgen voor de managers zorg van ’s Heeren Loo.

Sinds 2022 is hij trainer voor de NZC (Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg).

Martin als deelnemer
Omdat Martin ook zelf veel trainingen en workshops heeft bijgewoond weet Martin ook hoe het voelt om deelnemer te zijn. Hij baalt ervan als hij een training volgt bij iemand die ongeïnspireerde presentaties geeft. Of bij een enthousiast trainer, maar bij wie hij uiteindelijk niks leert. Of bij een trainer die wel veel kennis overdraagt, maar niet kan helpen om het te begrijpen en toe te passen. Zulke trainingen zijn vaak verspilde moeite, tijd en geld.

EIGENSCHAPPEN EN VISIE

Martin is een expert binnen zijn vakgebied; hij is gedegen opgeleid en door zijn jarenlange ervaring als adviseur en trainer in de accountancy, het bedrijfsleven en de (gehandicapten)zorg begrijpt hij wat er leeft binnen het vakgebied van de meeste deelnemers. Hij neemt deze ervaring vanzelfsprekend mee in zijn werkwijze.

Martins ervaringen hebben hem dan ook een duidelijke visie op zijn rol als trainer en adviseur opgeleverd. Hij weet dat trainen niet alleen maar kennis overbrengen is; vertellen is namelijk nog geen trainen. Martin weet hoe belangrijk het is om afwisseling, energie en plezier te creëren in het werken met groepen. Onder deze voorwaarden laat hij zijn deelnemers tijdens zijn training onder zijn begeleiding uitgebreid oefenen, ‘ervaren’ en evalueren, waarna ze het geleerde daadwerkelijk in de praktijk kunnen toepassen. Dat is voor Martin Trainen, coachen en adviseren.

Martin wil motiveren en inspireren. Hij heeft een creatieve geest en is een (door)ontwikkelaar. Martin kenmerkt zich door zijn aanpak;  enthousiast, nieuwsgierig, humorvol, creatief, gestructureerd, confronterend, sterk analytisch, wars van trucjes en de focus om samen met zijn klanten het hoogst mogelijke resultaat te behalen. Én in alles wat Martin doet staan de 3 E’s centraal; educatie, entertainment en empowerment.

MISSIE

Martins missie is om zijn klanten, teams en individuen, te inspireren om beter te presteren. Hij wil ze door betekenisvol leren en ontwikkelen verder brengen en helpen hun werk beter te doen.

KERNWAARDEN

Gevraagd naar zijn kernwaarden en kernkwaliteiten geeft Martin het volgende aan. De kernwaarden en kernkwaliteiten onderschrijf ik zelf maar ik hoor ook vaak van anderen dat ze dit over mij zeggen.

Plezier
Trainen en coachen voelt voor mij niet als werk; ik lever en beleef plezier. Ik krijg energie van plezier maken met de mensen om mij heen. Plezier is een essentiële levensbehoefte en –kracht van ieder mens. Plezier trekt aan, verbindt, geeft energie en betekenis aan wat we doen, met – en voor – elkaar. Ongeacht wie je bent of wat je rol is.

Betrouwbaar
Openheid, integriteit en duidelijkheid geven invulling aan de kernwaarde ‘betrouwbaar’. Ik ben echt en je kunt op mij bouwen. Dit is zichtbaar in mijn handelen: ik zeg wat ik doe en ik doe wat ik zeg.

Resultaat
Ik span me actief in om concrete resultaten en/of doelstellingen te halen. Als trainer en coach ben ik in staat om het beste uit mijn werkzaamheden te halen en ik probeer de verwachtingen van mijn klanten te overtreffen. Dat doe ik met de beschikbare middelen en binnen de verwachte tijd. Bij tegenslagen geef ik niet op en houd ik de uitgezette lijnen voor ogen. Het klantbelang is namelijk mijn belang!

KERNKWALITEITEN

Inspireren
Inspireren is een kernkwaliteit, een talent. Ik zet anderen aan tot actie.

Inspirerend komt van het Latijnse woord 'in spirare'. Letterlijk betekent dat inademen of inblazen. Spiritus of spiritueel zijn verwante woorden. Het betekent dus de geest er in blazen. Of de ziel erin blazen.  Leven in de brouwerij maken is dat. Ik wilt bezieling en begeestering zien. En geen partij dode treurwilgen.
Mijn kracht is onder andere dat ik:

  • creatief ben en mijn hoofd altijd vol ideeën zit;
  • ik enthousiast en gedreven ben;
  • voortvarend in mijn werk ben;
  • goed kan improviseren en
  • anderen kan aansporen, opporren en prikkelen

Creatieve ontwikkelaar
Creativiteit komt van creëren en dat heeft grote verbinding met iets maken, ontwikkelen, ontwerpen, bedenken of vormen. Wie creëert maakt of produceert iets. Soms ben ik een creatieve maker. Als trainer en coach ben ik vooral een creatieve denker; ik maak een ontwerp, een idee, een oplossing of een plan.

Structuur & Focus
De kernkwaliteiten creatief en structuur komen niet bij veel personen samen voor. Bij mij wel. Ik ben geordend en kan planmatig werken. De structuur in mijn werkzaamheden geeft mij de vrijheid om naar hartenlust te improviseren en plezier te maken tijdens trainingen en coaching. Dit komt de sfeer ten goede en houdt de aandacht van de deelnemers vast. Het leerrendement gaat daardoor omhoog!

Focus is het tegengestelde van chaos. Focus is speciale aandacht geven aan iets. Als trainer en coach focus ik mij op mijn taak; kennisuitwisseling en prestatie-ondersteuning met behulp van de 3 E’s. Rust hoort ook bij focus. Ik heb een natuurlijke rust. Laat me niet snel opjagen door stress, deadlines of target. Ik blijf gewoon rustig en kalm en behoud daardoor de focus.

Nieuwsgierig & Persoonlijk
Ik ben leergierig en ontwikkel mijn expertise en vakmanschap continu. Ik wil weten wat mensen, teams en organisaties drijft. Ik ben oprecht geïnteresseerd en durf door te vragen.

Ik ben eerlijk en transparant. What you see is what you get. Je leert mij kennen en ik wil jou leren kennen. Men noemt mij vaak ‘betrokken’. En als ik fouten maak, ben ik de eerste die dat toegeeft.

Scroll naar boven