TEAM-ONTWIKKELING

Is jouw organisatie de laatste tijd versterkt met veel nieuwe mensen? Mis je af en toe de synergie binnen jouw team of binnen verschillende afdelingen? Levert het werkoverleg op een afdeling te weinig resultaat op? Of is er een conflict binnen één van jouw teams?
Team-ontwikkeling door middel van een teamtraining voegt dan waarde toe.

De voordelen van teamontwikkeling zijn:

  • hogere medewerkerstevredenheid
  • betere kwaliteit
  • hogere productiviteit
  • lagere managementkosten
  • betere sfeer
  • minder personeelsverloop

Ik spreek van een teamtraining als het programma de intentie heeft om kennis en/of inzicht van een team te vergroten of vaardigheden aan een team te leren.

Voor het meest voorkomende thema dat speelt binnen teams, effectief samenwerken, heb ik een inspirerende training ontwikkeld, genaamd: HELP!

Voor alle overige thema's maken we in overleg een teamtraining die voldoet aan de vraag van het team. Dit zijn de teamtrainingen op maat.

TEAMTRAININGEN OP MAAT

Enkele voorbeelden van thema’s die ook veel voorkomen binnen teams zijn:

Thema: Teambuilding; een goed team functioneert beter. In een teambuildingstraining leggen we samen een fundament voor een veranderfit team. In zo’n team voelen teamleden zich eigenaar van de leer- en werkprocessen en gaat samenwerken vanzelf.

HELIUM STICK 2
HELIUM STICK 1

De teambuilding is leuk, laagdrempelig en effectief. Je leert elkaar op een andere wijze kennen en kan de activiteit als startpunt gebruiken voor een goed gesprek. Of het nu gaat om een beginnend team waarin de leden elkaars kwaliteiten willen leren kennen. Of een ervaren team dat haar ambitie wil bijstellen, of een team in verandering dat op een nieuwe manier wil leren samenwerken. Teambuilding bij Van Hofwegen Training & Advies draagt snel bij aan het versterken van teams. Een teamtraining is tegelijkertijd een teamcoaching.

Thema: Communicatie; dit is één van de meest gevraagde thema’s. Goede communicatie in een team is onmisbaar. De focus per training kan verschillen: bijvoorbeeld feedback geven, aanspreken, effectief vergaderen, gehoord worden etc.

Thema: Vertrouwen; vraag aan mensen wat de basis is voor een goed team en iedereen zal ‘vertrouwen’ zeggen. Vertrouwen is in veel organisaties schaars: het komt te voet en gaat te paard. Vooral in een omgeving waarin mensen op individuele prestaties worden ‘afgerekend’. Of waarin men overal politiek gedrag om zich heen ziet.

Verschillende vaardigheden, karakters en kwaliteiten in een team hebben is een voordeel, maar die verschillen kunnen juist ook een mogelijke bron van onbegrip en conflict zijn. Daarom moet er in elk team aandacht voor elkaar zijn en respect en waardering voor elkaars verschillen. Het kan dus geen kwaad elkaar wat beter te leren kennen en dat gaat verder dan de wekelijkse ‘vrijdagmiddagborrel’ of eens per jaar een avond bowlen en steengrillen.

In de training geef ik inzicht in het team en het vertrouwen. Prikkelende stellingen, discussie; “Hoe doen anderen het?“ en verrassende werkvormen leiden tot een set aan bouwstenen waarmee het team in de praktijk ‘aan de slag’ kan en stappen kan zetten.

Thema: Verschillende perspectieven binnen een team, afdeling of organisatie; binnen dezelfde organisatie hebben afdelingen of teams soms verschillende standpunten en belangen waardoor de samenwerking soms moeizaam verloopt. Een klassiek voorbeeld is de verhouding ‘hoofdkantoor en filiaal’, maar de verschillende belangen kunnen zich tussen alle teams in een organisatie voordoen.

In een interactieve training kan ik de deelnemers laten inzien dat je vanuit verschillende perspectieven een ander beeld van de werkelijkheid hebt. Tijdens de training maak ik deelnemers ook bewust van de verschillende belangen en werkzaamheden tussen de disciplines en probeer daar in het team onderling begrip voor te vinden. Je ziet de toegevoegde waarde in van elkaar begrijpen, echt gehoord worden en elkaar vertrouwen.

In de trainingen inspireer ik jou en jouw team zodat het team zich ontwikkelt, het beter gaat functioneren en de prestaties beter worden.
Graag denk ik mee over een passend programma. Op basis van een vrijblijvende kennismaking doe ik graag een voorstel.

Laat je inspireren… en schrijf je in.
Of neem gerust contact op met mij: 06-27 11 78 78   

TEAM-ONTWIKKELING HELP!
Scroll naar boven